การขึ้นรูปยาง

มีคุณสมบัติ “ความยืดหยุ่น” และ
“การเข้ารูป” เฉพาะของยาง

ผลิตภัณฑ์ยางอัดและขึ้นรูป เช่น การบรรจุหีบห่อ ปะเก็น และโอริง ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก โดยมีคุณสมบัติ “ความยืดหยุ่น” และ “การเข้ารูป” ที่เป็นเอกลักษณ์

OHJI เป็นเจ้าของเครื่องขึ้นรูปครบชุด (สูงสุด 2,400 ตัน) และระบบการผลิตที่ครบครัน เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Scroll to Top