ท่อยาง

ปรับแต่งเพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก

KOT ผลิตท่อยางทำมือและต่อยอดสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ท่อยางของ OHJI เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะเราออกแบบสินค้าทุกชิ้นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

Scroll to Top